De module Neurologie is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC). Wil je meer informatie over de inhoud?Zie onze website. 

De beschikbare data staan hieronder aangegeven. 


Course categories