De module Neurologie is een module van de Regioscholing Intensive Care (IC). 
De beschikbare data staan hieronder aangegeven. 


Course categories