De module Hemodynamiek is één van de zeven modules van de Regioscholing Intensive Care (IC) voor IC-verpleegkundigen. Wil je meer informatie over de inhoud? Zie onze website. 

De beschikbare data staan hieronder aangegeven.

 

 


Course categories