De module Hemodynamiek is een module van de Regioscholing Intensive Care (IC) voor IC-verpleegkundigen.
De beschikbare data staan hieronder aangegeven.

Course categories